De tuinderij heeft een CSA-uitgangspunt. Community Supported Agriculture: ‘de gemeenschap ondersteunt de landbouw’ dat betekent dat de tuinderij er is voor de mensen die komen oogsten. En dat de oogsters de tuinder ondersteunen door in het begin van het seizoen al het abonnementsgeld te betalen, waarmee de tuinder de zaden, het plantgoed, de compost/mest en andere materialen kan aanschaffen. Ook aan de tuinderslonen proberen we meer aandacht te besteden, door een solidair betalingssysteem te starten dit jaar (2023).

De Samenwerkdagen zijn er om gezamenlijk te helpen op het land of bij de keet. Je kan ook op andere momenten lekker buiten komen werken, meld je maar aan. Op basis van vertrouwen en respect werken we elke dag met verschillende mensen aan het verbouwen van supergezonde groentes!

Het weer en het seizoen hebben invloed op het groeien van de gewassen, maar de tuinder is vakkundig en dynamisch en doet haar best om de groei van de planten goed te verzorgen en vooral zorg te dragen voor de bodem.

Aan het eind van het tuinseizoen is er een Evaluatie, waarin de tuinder laat zien hoe alles is gegaan, de inhoudelijke en de financiele kant en waar vrij gepraat kan worden over hoe het voor iedereen was dit jaar, wat vond je top, wat heb je gemist, hoe kan het beter, wie kan wat doen.

Er komen steeds meer CSA-tuinderijen in Nederland, omdat er meer behoefte komt aan gemeenschappelijkheid en meer bewustzijn van wat je eigenlijk eet.

Stadstuinderij Noordoogst Amsterdam