Vrijwilligers

De tuinderij heeft altijd vrijwilligers nodig, en door het seizoen heen komen er regelmatig mensen zich aanmelden. Soms voor beperkte periode, soms als herstelperiode na een ziekbed of soms als duidelijke behoefte om buiten te werken. Er werken nu een aantal vaste mensen vrijwillig op de tuinderij, zij vormen samen met de tuinders en de stagiaires het tuinteam. De vrijwilligers hebben geen kontrakt, werken wel volgens afspraken binnen de tuinderij wat betreft begin werktijd, pauzes en veiligheid. 

Stagiaires

Alle stagiaires komen van de Warmonderhof, BD-Landbouwschool in Dronten. Een deel om Stadstuinder te worden, een deel om Ondernemend Tuinder te worden. Stagiaires werken met een kontrakt.